Prowadzę psychoterapię
Profesjonalnie, skutecznie, dyskretnie.

USTAWIENIA

"Niestety, milczenie na temat przeszłości wcale nie chroni następnych pokoleń. To co ukryte przed okiem i umysłem, rzadko kiedy znika. Przeciwnie, często wraca w zachowaniu naszych dzieci i objawach, których doświadczają."
Mark Wolynn

Ciche ustawienia rodzinne wg Berta Hellingera to niezwykle skuteczna metoda pracy, pozwalająca w krótkim czasie wprowadzić ważne i głębokie zmiany
w życiu. Metoda ta pomocna jest w rozwiązywaniu bardzo wielu trudności i problemów: emocjonalnych, rodzinnych, zdrowotnych i zawodowych.

Wszyscy jesteśmy uwikłani w losy swoich przodków, niekiedy na przestrzeni wielu pokoleń. Uwikłania te bywają niezwykle bolesne i najczęściej bardzo ciążą na naszym osobistym życiu. Praca metodą Cichych Ustawień Rodzin sięga bardzo głęboko i obejmuje wiele historii i losów, ujawnia te uwikłania, proponuje nowy sposób ich rozumienia i prowadzi nas do nowego sposobu radzenia sobie z nimi.

Ta niezwykle silna i skuteczna metoda pozwala na dotarcie do głębokich przyczyn tego, co nas blokuje i ogranicza. Zarówno wtedy kiedy wykonujemy własne ustawienie, jak i wtedy gdy uczestniczymy jako reprezentanci w ustawieniach innych osób, dostajemy bardzo wiele. Dla każdego uczestnika może to być wydarzenie rozwojowe, przynoszące nowe spojrzenie na własne, dotychczasowe trudności w obszarze osobistym. Dla osób korzystających z innych form terapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej) ustawienia systemowe mogą być jej uzupełnieniem i dopełnieniem. Często pozwalają przełamać pojawiający się w terapii impas, pokazują nowe kierunki pracy.
Dla uczestniczących po raz pierwszy w ustawieniach, spotkanie będzie nie tylko okazją do zapoznania się  z metodą, ale również okazją do poszerzenia wiedzy o sobie samym. Tym osobom polecam udział w charakterze aktywnego obserwatora.
Przed zajęciami warto lepiej poznać losy własnej rodziny, szczególnie rodziców, rodzeństwa rodziców, dziadków, rodzeństwa dziadków oraz pradziadków. Ważne są informacje o osobach wykluczonych, zapomnianych, wcześnie (w dzieciństwie lub wczesnej młodości) lub tragicznie zmarłych. Warto wiedzieć również o aborcjach, poronieniach, przypadkach śmierci przy porodzie, prześladowaniach, zbrodniach, chorobach psychicznych, ciężkich chorobach i upośledzeniach, utracie majątku, przeżyciach wojennych, przesiedleniach, a także o wcześniejszych ważnych związkach i wielkich niespełnionych miłościach naszych przodków.

Terminy najbliższych sesji:
23 lutego 2019
23 marca 2019
18 maja 2019
22 czerwca 2019

Koszt: 400 zł praca własna, 150 zł reprezentant

Miejsce na warsztatach gwarantuje wpłata zadatku w wysokości 100 zł na konto:
HAMSA Alina Hryniewicz-Hasior
nr konta: 48 1140 2004 0000 3102 4855 0698
z dopiskiem: "Ustawienia + data + nazwisko uczestnika".

Proszę o maila informującego o wpłacie.
Jeśli grupa się nie zbierze wtedy warsztaty mogą zostać odwołane. W takim przypadku zwracam wpłacone pieniądze.